Q01 E-mail Napi penzumok Home OWLEditor  OWLOWL Impressum Photo gallery 
Mit gondolsz, az alábbi állítások közül melyik nem igaz?
 A. Minden körzővel és vonalzóval végrehajtható szerkesztés elvégezhető csupán körzővel is.
 B. Minden körzővel és vonalzóval végrehajtható szerkesztés elvégezhető csupán vonalzóval is.
 C. Minden körzővel és vonalzóval végrehajtható szerkesztés elvégezhető csupán párhuzamos élű vonalzóval is.
 D. Ha a síkon adott egy kör a középpontjával együtt, akkor mindazok a szerkesztések, amelyek körzővel és vonalzóval elvégezhetők, csupán vonalzóval is végrehajthatók.
a. b. c. d.

Q02 E-mail Napi penzumok Home OWLEditor  OWLOWL Impressum Photo gallery 
Melyik definíció helytelen?
 A. A függvény két halmaz közötti olyan megfeleltetés, amely az egyik halmaz minden eleméhez hozzárendeli egy másik halmaz elemeit.
 B. A függvény olyan (x;y) rendezett párok halmaza, minden X-hez pontosan egy Y tartozik.
 C. A függvény olyan binér reláció, amelyre igaz, hogy ha (x;y) és (x;y') mindegyike eleme a relációnak, akkor y=y'.
 D. A függvény valamely X halmaznak valamely Y halmazba való olyan egyértelmű leképezése, amelyet meghatároz az (x;y) rendezett párok halmaza, ahol x eleme X-nek és y eleme Y-nak.
a. b. c. d.Feleletválasztós kérdéseknél kattints a helyes válasznak megfelelő gombra (4 esélyes teszteknél akár a függőleges A. - D., akár a vízszintes a. - d. sorban)!
Szöveges választ váró kérdéseknél írd be a helyes választ, majd küldd el a tesztlapot az itt lévő széles és színes nyomógombbal!

Vissza a nyitólapra - Back to the main page