Q01 E-mail Napi penzumok Home OWLEditor  OWLOWL Impressum Photo gallery 
"... gyakran megfeledkezett evésről, ivásról. Sokszor csak erővel lehetett megfürdetni vagy arra bírni, hogy testét illatos kenőcsökkel bekenje. Gondolataiba merülve még akkor is mértani ábrákat rajzolt a földre, vagy kenőccsel borított testére."
Kiről írta ezt Plutarkhosz?
 A. Eukleidész
 B. Pitagorasz
 C. Heron
 D. Arkhimédész
a. b. c. d.

Q02 E-mail Napi penzumok Home OWLEditor  OWLOWL Impressum Photo gallery 
A konvex poliéderek közül azokat tekintjük szabályosaknak, amelyeknek élei egyenlők, élszögei egyenlők és lapszögei egyenlők.
Hány ilyen szabályos testet ismerünk?
 A. 1
 B. 3
 C. 5
 D. 7
a. b. c. d.Feleletválasztós kérdéseknél kattints a helyes válasznak megfelelő gombra (4 esélyes teszteknél akár a függőleges A. - D., akár a vízszintes a. - d. sorban)!
Szöveges választ váró kérdéseknél írd be a helyes választ, majd küldd el a tesztlapot az itt lévő széles és színes nyomógombbal!

Vissza a nyitólapra - Back to the main page